Samenvatting

Hieronder staat het privacy beleid van CM Partners BV.

Volledig beleid

Privacy Policy
Via deze Privacy Policy informeren CM Partners B.V. en CM Partners Capacity B.V. je over de wijze waarop binnen onze organisaties wordt omgegaan met je persoonsgegevens. CM Partners B.V. en CM Partners Capacity B.V. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van je persoonsgegevens. De verantwoordelijken worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘CMP’. CMP respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
CMP verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: je naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, je feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt CMP persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten zoals examens en verbeterplannen en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
CMP gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou geboekte opleiding;
• het verzorgen van de door jou geboekte opleiding;
• om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om je onze nieuwsbrieven of brochures toe te kunnen zenden;
• om je de door jou gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren;
• om opnieuw contact met je te kunnen zoeken via e-mail of telefoon in vervolg op je informatie- of download aanvraag of algemene vraag, mits je daar toestemming voor hebt gegeven;
• om te voldoen aan op CMP rustende wet- en regelgeving.
Indien dat met je werkgever is overeengekomen, kan CMP informatie over je aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan je werkgever. Wij kunnen je persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisaties. CMP zal je gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan CMP of indien CMP daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je internet browser afsluit. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle functionaliteiten/onderdelen van onze website gebruikmaken.


Andere cookies die wij gebruiken zijn:
Google Analytics
• Doel: de Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor CMP en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
• Eigenschap: de cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.
Hotjar
• Doel: de Hotjar–cookie houdt bij waar de gebruiker klikt op de website. Hierdoor kunnen we de website-ervaring voor de gebruiker verbeteren.
• Eigenschap: de cookie komt van Hotjar en wordt 1 jaar bewaard.
• Delen: Hotjar deelt geen informatie met derden. Bekijk Hotjar Privacy Statement.
LinkedIn insight
• Doel: de LinkedIn insight-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor CMP en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
• Eigenschap: de cookie komt van LinkedIn en wordt 6 maanden bewaard.
• Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.
Nieuwsbrieven
CM Partners heeft twee soorten nieuwsbrieven. Een algemene nieuwsbrief en de nieuwsbrief gericht op de jaarlijkse Nationale Contractmanagement Conferentie. Als je op onze mailing lijst staat, ontvang je beide nieuwsbrieven. Met deze nieuwsbrieven informeren wij je over onze dienstverlening, wijzigingen daarin, trainingen, evenementen, blogs, artikelen, onderzoeken, whitepapers en andere relevante informatie met betrekking tot onze dienstverlening en het vakgebied van contractmanagement.
CMP heeft inzage in je (klik)gedrag in vervolg op onze nieuwsbrieven en gebruikt dat om de nieuwsbrieven en het aanbod van onze diensten beter te kunnen afstemmen op de behoeften van onze klanten.

Beveiliging en bewaartermijn
Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. CMP bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. CMP mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

In geval van een (illegale) doorbraak van de beveiliging van onze systemen zullen wij alles in het werk stellen om je (contact)gegevens veilig te stellen. Bij een onverhoopt lek van gegevens zullen wij je informeren.