Tuesday, 16 July 2024, 6:17 PM
Site: CM Academy
Course: CM Academy (CM Academy)
Glossary: Lijst van afkortingen (LvA)
A

AOCM

All Other Contract Matter. Het deel van een contract dat alle voorwaarden en verplichtingen beschrijft. Het andere deel van het contract is WTBD.

B

BPM

Business Proces Model. Model van de bedrijfsprocessen van een organisatie in hun samenhang.

C

CB

Contract Board

CE

Contracteigenaar. De persoon die door de organisatie bevoegd is gemaakt om beslissingen te nemen ten aanzien van het contract. Is ook wel de behoeftesteller met de beschikking over het budget die soms ook tekenbevoegdheid heeft.

CLC

Contractlevenscyclus (Contract Life Cycle)

CM

Contractmanager.

CRP

Contract Risico Profiel

D

DAP

Dossier van Afspraken en Procedures

DFA

1) Dossier Financiële Afspraken

2) Delegation of Financial Authority

I

ISO

International Standards Organisation

ISPL

IT Services Procurement Library

ITIL

IT Infrastructure Library

M

MT

Management Team

N

NEVI

Nederlandse Vereniging Voor Inkoopmanagement

O

OWOW

One Way Of Working

P

PM

Projectmanager

R

RFI

Request For Information

RFP

Request For Proposal; verzoek om een offerte uit te brengen voor een vraag die niet uit standaard componenten bestaat.

RFQ

Request For Quotation; verzoek voor een prijsopgave, doorgaans  samengesteld uit standaard componenten.

S

SLA

Service Level Agreement

SM

Servicemanager

T

TCCO

Total Cost of Contract Ownership

TCW

Totale Contract Waarde

TMA

Talenten Motivatie Analyse

TVB

Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden

W

WTBD

Work To Be Done