Lijst van afkortingen (LvA)


Lijst van afkortingen (LvA)

Blader door de woordenlijst met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles

A

AOCM

All Other Contract Matter. Het deel van een contract dat alle voorwaarden en verplichtingen beschrijft. Het andere deel van het contract is WTBD.

B

BPM

Business Proces Model. Model van de bedrijfsprocessen van een organisatie in hun samenhang.

C

CB

Contract Board

CE

Contracteigenaar. De persoon die door de organisatie bevoegd is gemaakt om beslissingen te nemen ten aanzien van het contract. Is ook wel de behoeftesteller met de beschikking over het budget die soms ook tekenbevoegdheid heeft.

CLC

Contractlevenscyclus (Contract Life Cycle)

CM

Contractmanager.

CRP

Contract Risico Profiel

D

DAP

Dossier van Afspraken en Procedures

DFA

1) Dossier Financiële Afspraken

2) Delegation of Financial Authority

I

ISO

International Standards Organisation


Pagina:  1  2  3  (Volgende)
  Alles