Lijst van afkortingen (LvA)


Lijst van afkortingen (LvA)

Blader door de woordenlijst met deze index

Speciale tekens | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

C

CB

Contract Board

CE

Contracteigenaar. De persoon die door de organisatie bevoegd is gemaakt om beslissingen te nemen ten aanzien van het contract. Is ook wel de behoeftesteller met de beschikking over het budget die soms ook tekenbevoegdheid heeft.

CLC

Contractlevenscyclus (Contract Life Cycle)

CM

Contractmanager.

CRP

Contract Risico Profiel